KİTAPLAR
SUT SIĞIRCILIĞI-YETİŞTİRME
SIGIR BESICILIGI
KEÇİCİLİK
KOYUNCULUK
BROSURLER
SÜRÜ YÖNETİMİ
BİLGİ NOTLARI
Keçicilik-1
ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI
VIDEOLAR
Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme

 

Sığırlardan Alınan Ölçüler ve Ölçme

Doç.Dr.Serap GÖNCÜ

Bir zooteknist için ölçüm ve tartım çok kere gerekli ve yardımcı bir kaynak olabilir. Kısaca özetlemek gerekirse hayvanların öçülmelerinin yararları;

 • Hayvanlara değer biçilmesinde temel kaynak oluşturur.
 • Ölçme yoluyla hayvanın vücut yapısını daha ilmi bir şekilde anlamak ve açıklamak mümkündür.
 • Çeşitli yörelerde yetiştirilen hayvanları ve işletmeleri karşılaştırmak olanağı vardır.
 • Yetiştiricinin hayvanları hakkında gerekli kararları almalarında yardımcı olur.
 • Bilimsel çalışmalarda gereklidir.
 • Değer biçmeye alışmak isteyenlere yardımcı olur.

 

Ölçme için üç alet ve tartım için kantar gereklidir. Bunlar;

1 ) ölçü bastonu

2 ) ölçü pergeli

3 ) ölçü şerididir  

   

            Ölçü şeridi                                          Ölçü bastonu

 Sığırların ölçülmeisnde, kantar olarak genellikle bir tonluk kantar kullanılmakta ve hayvanın rahatça ölçülebilmesi için etrafı bir çitle çevrili kantarlar tercih eidlmektedir. Kantarın en az 1 kilograma kadar hassas olması gerekir. Buzağılarda ise 300 kg çekerli teraziler daha hassas ölçüm amacıyla tercih edilmektedir.

Ölçü alınırken hayvanın sakin olması, düz bir yerde normal duruş göstermesi önemlidir. Ayakların dik olması ve kullanılan ölçü bastonunun da yükseklik ölçüleri alınırken dik tutulması gerekir. Ölçü alınırken hayvanlara iyi davranmalı, ürkek ve korkak hayvanları sakinleştirecek şekilde hareket edebilirler. Güvenilir ölçü elde etmek için ölçülerin alındığı yerlerin iyi bilinmesi gerekir. Bunlara dikkat edilmez ise ölçümler hatalı olur ve sonuçlara güvenilmez.

 Hayvanlardan genellikle yükseklik,  genişlik, uzunluk ve derinlik ile çevre ölçüleri alınmaktadır.

 1 ) Yükseklik ölçüleri (ölçü bastonu ile alınır) (Şekil 1 ve Şekil 2)

-Cidago yüksekliği: Cidagonun en yüksek noktasından yere kadar olan dikey mesafe

- Sırt yüksekliği: Son sırt omuru diken çıkıntısı ile yere kadar olan dikey mesafe

-Sağrı yüksekliği: Sağrı kemiğinin en yüksek noktasından yere kadar olan dikey mesafe (Şekil 1)

  

 Şekil 1. Sağrı Yüksekliği ( ölçü bastonu ile alınır )

 

Kuyruk sokumu: Kuyruk kaidesinin en yüksek noktasından yere kadar olan düz mesafe

 

 • Göğüs kafesi uzunluğu: Omuzucu mafsalından son yalancı kaburganın kavdal noktasına kadar olan mesafe

  Sağrı uzunluğu: Kalça kemiğinin cranial noktasından tuber ichii’nin kavdal noktası arası

   

  Şekil. 2. Yükseklik ölçüleri (ölçü bastonu ile alınır)

   

  2 ) Genişlik ölçüleri (ölçü pergeliyle alınır) (Şekil 3)

  • Kürekler arası genişlik ( ölçü  bastonu  ile alınır ):
  • Ön  sağrı genişliği ( tubercoxae ) : Kalçalar arasındaki açıklık 
  • Orta  sağrı  genişliği (  trohanter  majör  posterior ) : Trohanter majorlar arasındaki açıklık
  • Arka  sağrı  genişliği (  tuberichii ) : Tuber ichii’lerin dış kenarları arası

   Şekil 3.  Genişlik ölçüleri  (ölçü pergeliyle alınır)

   

  3 ) Derinlik ölçüleri (ölçü bastonu ile alınır) (Şekil 4)

  -Göğüs derinliği: Omuz arkasında cidago ile göğüs kemiği arasındaki dikey mesafe

  - Göğüs çevresi: Şeridi kürekler arkasında gövde etrafında dolaştırmak suretiyle

  - İncik çevresi: İncik kemiğinin en ince yerindeki çevresi

   

  Şekil 4.  Derinlik ölçüleri (ölçü bastonu ile alınır)

   

   4 ) Baş ölçüleri

  • Baş uzunluğu : ( Meme dahil )  alın çıkıntısının en yüksek noktasından üst  dudağın  alt  kenarına  kadar  olan  mesafe, pergelle
  • Baş genişliği: Başın  en  geniş  yerinde  ölçülen  genişlik, pergelle
  • Alın  uzunluğu: Alın  çıkıntısının  en  yüksek  noktasından  gözlerin  iç  açılarını  birleştiren  mevhum  hat  arasındaki  mesafe, pergelle
  • Yüz  uzunluğu : Gözlerin  iç  açılarını  birleştiren  mevhum  hattın  ortasından  üst  dudağın  alt  kenarına  kadar  olan  mesafe, pergelle
  • Boynuz  uzunluğu : ( Dıştan  eğri  )  ölçü  şeridin dıştan  boynuzun  inhinalarına  tatbik  ederek  dipten  uca  kadar  olan  mesafe, şeritle
  • Boynuz  çevresi : (  Kaidede  ) şeritle  kaidede  ölçülen  çevre
  • Boynuzlar  arası  genişlik : Boynuzların  kaideleri  arasındaki  mesafe, şeritle 
  • Kulak  ölçüleri  Dış  taraftan  kulağın  kaidesi  ile  ucu  arası, şeritle 

   5 ) Uzunluk ölçüleri :

   Vücut  uzunluğu (Şekil 5)

   

  Şekil 5.  Uzunluk  ölçüleri ( ölçü  bastonu ile  alınır )

   

  6 ) Çevre  ölçüleri (Şekil 6)

  • Göğüs  çevresi
  • İncik  çevresi

   

  Şekil 6. Göğüs ve İncik Çevresi

      

  Genel  proporsiyon  endeksleri  grubu

  1 ) Yandan  vücut  form  endeksi   : Cidago  yüksekliği x 100 / Vücut  uzunluğu

  2 ) Önden  vücut  form  endeksi    : Arka  göğüs  genişliği x 100 / Cidago  yüksekliği

  3 ) Yandan  gövde  form  endeksi : Göğüs  derinliği x 100 / Vücut  uzunluğu

  4 ) Önden  gövde  form  endeksi   : Arka  göğüs  genişliği x 100 / Vücut  uzunluğu

   5 ) Gövde  tıknazlık  endeksi         : Vücut  uzunluğu x 100 / Göğüs  çevresi

  6 ) Göğüs  derinlik  endeksi           : Göğüs  derinliği x 100 / Cidago  yüksekliği

  7 ) Kaburga  bükeylik  endeksi      : Arka  göğüs  genişliği x 100 / Göğüs  derinliği

     

   Kısmi  proporsiyon  endeksleri  grubu

  8 ) Göğüs  kafesi  uzunluk  endeksi : Göğüs  uzunluğu x 100 / Vücut  uzunluğu-sağrı uzun.

  9 ) Göğüs  kafesi  endeksi                : Göğüs  derinliği x 100 / Göğüs  uzunluğu

  10 ) Sağrı  genişlik  endeksi              : Arka  sağrı  genişliği x 100 / Ön sağrı  genişliği

  11 ) Orta  sağrı  genişlik  endeksi      : Orta  sağrı  genişliği x 100 / Ön  sağrı  genişliği

  12 ) Baş  uzunluk  endeksi                 : Baş  uzunluğu x 100 / Cidago  yüksekliği

  13 ) Baş  genişlik  endeksi                 : Baş  genişliği x 100 /

   

  Baş  uzunluğu       

  Cidago  yüksekliği  ; cidagonun  en yüksek  noktasıdır.

  Sırt   yüksekliği  ; son  sırt  omurunun  ( processus  spinalisin  )  ucu .

  Sağrı  yüksekliği ; acez  omurlarının  en  yüksek  noktası .

  Kuyruk sokumu  yüksekliği ; kuyruğun  başladığı  nokta.

  Vücut  uzunluğu ;omuz  ucunda (atriculus  huneri ) oturak  yumrusu  ucuna ( tuber  ichii)  kadar  meyilli  bir  hattır.

  Kürekler  arkası genişliği ; kürek  kemiği  arkasında  bir  taraftan  öte  tarafa kadar  kaburga  genişliği

  Kalça  yumruları  arası  ( harkafa ) genişliği ;iki  taraftan  kalça  yumruları  ( tubercoxae )  arası .

  Orta  sağrı  ( hafsala )  genişliği  ; iki  taraftan  kalça  oynağındaki  çıkıntı  noktaları (trochanter  majör  posterior)  arası mesafe

  Oturak  yumruları  arası  ( ilye )  genişliği  ; iki  taraftaki  kemiklerinin  çıkıntı noktaları   ( tuber ichii  ler)  arası .

  Ön  göğüs  genişliği ; omuz  uçlarının  dış  noktaları  (atriculus  humeri )  arası .

  Göğüs  derinliği ; kürek  kemiği  arkasında  cidagonun  en  yüksek  noktasından göğüs  kemiğine  kadar  olan  mesafe .

  Göğüs  çevresi ; Kürekler  arkasından  göğüs  çevresi  ölçü  şeridi  ile  alınır.

  İncik çevresi  ön ( veya  bazen  arka ) inciklerin  ( metacarpus )  en  ince yerinden  alınır.

   

  Ne zaman ölçü alınmalı sorusuna cevap verilecek olursa, kısaca, ölçü  alma zamanının  gereksinmeye göre düzenleneceği söylenebilir. Yetiştiriciler damızlıkçı işletme  olarak  çalışıyorlarsa ve  başarılı  olmak istiyorlarsa  ,  önce  doğumda  sonra sütten   kesimde  olanaklar  el  verirse  6  aylık  ve yaşında  ölçü  alabilirler. Bu  ölçüler yetiştirdikleri  hayvanların  normal  olup  olmadığı konusunda  kendilerine  bilgi  verilir.

   Daha sonra  ilk  aşımda  bir  tartım  ve  doğumda  ölçüm  alınabilir. Boğalar  için  doğum  3-6 ve 12  aylık  ölçümlerle  aşımda  kullanılmaya  başlandığı  zaman  veya  24  aylıkken  yapılabilir. Bu konuda son  söylenecek  fakat  o derece  önemli  olan  husus  hayvanların  tartılmalarıdır.  Hayvanları ölçmek zor ve  külfetli  olabilir.  Ancak her  modern  işletmede  bir  kantar  bulunmalı  ve  yetiştirici  gelişmeyi  izlemek  için  en  fazla  gayreti  göstermelidir.  Hayvanların canlı  ağırlıkları  işkembelerinin  boş  veya  dolu  olmasına  göre  değiştiğinden, en  doğru  şekilde  canlı  ağırlık  tartabilmek  için  sabah  sulanmadan  ve yemlemeden  önce  tartım  alınmalıdır.  Kantar olmadığı durumda sığırlar için hazırlanmış özel şeritler kullanılabilir (Çizelge 1)

    

  Çizelge 1. Holştayn ırkı için göğüs çevresindan canlı ağırlık tahmini 

  Göğüs  çevresi(cm)

  Dişi

  Erkek

  Göğüs  çevresi(cm)

  Dişi

  Erkek

  66

  36

  36

  148

  268

  268

  68

  38

  38

  150

  275

  275

  70

  39

  39

  152

  288

  288

  72

  42

  42

  154

  296

  296

  74

  43

  43

  156

  309

  309

  76

  46

  46

  158

  323

  323

  78

  48

  48

  160

  332

  332

  80

  51

  51

  162

  346

  346

  82

  55

  55

  164

  355

  355

  84

  58

  58

  168

  369

  369

  86

  62

  62

  170

  379

  379

  88

  65

  65

  172

  394

  394

  90

  69

  69

  174

  410

  410

  92

  73

  73

  176

  420

  420

  94

  76

  76

  178

  437

  437

  96

  81

  81

  180

  448

  448

  98

  84

  84

  182

  464

  464

  100

  90

  90

  184

  476

  476

  102

  95

  95

  186

  493

  493

  104

  101

  101

  188

  511

  511

  106

  108

  108

  190

  522

  522

  108

  112

  112

  192

  542

  542

  110

  120

  120

  194

  553

   

  112

  125

  125

  196

  571

   

  114

  133

  133

  198

  583

   

  116

  138

  138

  200

  602

   

  118

  147

  147

  202

  622

   

  120

  155

  155

  204

  634

   

  122

  160

  160

  206

  654

   

  124

  169

  169

  208

  666

   

  126

  174

  174

  210

  685

   

  128

  183

  183

  212

  698

   

  130

  188

  188

  214

  717

   

  132

  197

  197

  216

  736

   

  134

  206

  206

  218

  749

   

  136

  212

  212

  220

  768

   

  138

  221

  221

  222

  781

   

  140

  227

  227

  224

  800

   

  142

  238

  238

  226

  813

   

  144

  245

  245

  228

  832

   

  146

  256

  256

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  DİĞER BİLGİLER
  SUT SIGIRCILIĞI-BESLEME
  RASYON HAZIRLAMA
  RASYON PROGRAMLARI
  SUT SIĞIRCILIĞI-ÜREME
  HAYVAN BESLEME - GENEL
  SÜT KALİTESİ
  Site İstatistikleri
  Online: 193
  Günlük: 352
  Aylık: 2632
  Yıllık: 252936
  Toplam: 771834